Door de brede thematiek van ons magazine krijgen we de kans samen te werken met ondernemers uit alle mogelijke branches en ons netwerk is dan ook één van de meest gevarieerde van Utrecht. Vier keer per jaar brengen we een steeds wisselend ondernemerspubliek samen tijdens de lancering van ons magazine, maar daarnaast zijn we constant bezig mensen met elkaar te verbinden.

Door een account te nemen op zakelijk LEVEN! krijg je inzicht in ons netwerk en heb je de mogelijkheid gericht mensen te bereiken. Als lid ben je een jaar (of langer natuurlijk) lang vriend van LEVEN! en krijg je toegang tot onze feestjes met introducee, heb je de mogelijkheid je aan te melden voor onze exclusieve evenementen en activiteiten die we doelgericht voor een kleinere groep ondernemers organiseren, heb je altijd voorrang en korting op publicaties in het blad en op onze website, ontvang je onze magazines en behoor je tot onze beste vrienden. Vrienden voor het LEVEN!

Zakelijk LEVEN!