Holland Baroque

Utrecht is de thuishaven van Holland Baroque. Artistiek leiders Judith en Tineke Steenbrink, als muzikale tweeling het kloppend hart van het ensemble, volgden hier aan het Conservatorium hun muziekstudies. Wars van dogmatisme en trouw aan hun lijfspreuk ‘Barok is nu’ gaan ze actief op zoek naar de meest uiteenlopende inspiratiebronnen.

In het winternummer lees je meer over Holland Baroque en hieronder kun je hun werk bekijken én beluisteren.